Încorporarea branding-ului companiei și SEO

No Comments

Încorporarea branding-ului companiei și SEO

SEO nu este o știință exactă. Acest lucru devine evident atunci când încercați să încorporați atât SEO, cât și branding într-o strategie. Acest proces este cel puțin captivant. Pe de o parte, SEO se ocupă de plasarea cuvintelor cheie și a frazelor. Pe de altă parte, branding-ul se ocupă de loialitatea și cultura companiei. Încorporarea ambelor părți diluează proeminența ambelor. Dar eliminarea unuia sau celuilalt poate să nu atingă toate obiectivele strategice și de marketing.

Încă o dată, trebuie subliniat că SEO este mai degrabă o serie de linii directoare decât o știință exactă. Acestea fiind spuse, următoarea recomandare poate fi folosită pentru a satisface ambele părți ale ecuației. În general, cuvintele cheie și expresiile (adică SEO) ar trebui să rămână în centrul atenției oricărei companii aflate în stadiu incipient, în timp ce încorporarea branding-ului companiei ar trebui să apară mai târziu în evoluție. Aceasta este pur și simplu o afirmație generală și nu trebuie luată cuvânt cu cuvânt.

Raționamentul este destul de simplu. La început, nimeni nu știe numele companiei dvs., dar poate că vă caută produsele sau serviciile. Cu alte cuvinte, doriți să vizați cuvinte cheie și expresii care se concentrează pe oferta dvs., mai degrabă decât pe compania dvs. Pe măsură ce construiți loialitate și credibilitate, brandingul devine mai important. În acest moment, este posibil să doriți să încorporați mesajele corporative pentru a consolida relația cu clienții și pentru a insufla încredere în marca dvs.

Un ultim gând despre branding: dacă un utilizator introduce numele companiei dvs., probabil că oricum va găsi site-ul dvs. Acest lucru se datorează în mare parte textului ancorat și back-link-urilor. Prin urmare, optimizarea pentru numele companiei este destul de nesemnificativă în majoritatea cazurilor.

Incorporation of Company Branding and SEO

SEO is not an exact science. This becomes apparent when trying to incorporate both SEO and branding into a strategy. This process is finicky to say the least. On the one side, SEO deals with the placement of keywords and phrases. On the other side, branding deals with company loyalty and culture. Incorporating both sides dilutes the prominence of both. But eliminating one or the other may not meet all strategic and marketing goals.

Once again, it should be emphasized that SEO is a series of guidelines rather than an exact science. Having said that, the following recommendation can be used to satisfy both sides of the equation. In general, keywords and phrases (i.e. SEO) should remain the focus of any early-stage company, while the incorporation of company branding should appear later in the evolution. This is simply a general statement and should not be taken word for word.

The reasoning is pretty straightforward. At first, no-one knows the name of your company, but perhaps they are searching for your products or services. In other words, you want to target keywords and phrases that focus around your offering rather than your company. As you build loyalty and credibility, branding becomes more important. It’s at this point that you may want to incorporate corporate messaging to strengthen the relationship with customers and instill trust in your brand.

One final thought about branding: if a searcher types in the name of your company, they are likely to find your website anyways. This is due mostly to anchor text and back-links. Therefore, optimizing for the company name is rather insignificant in most cases.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

    Leave a Comment

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.