Utilizarea strategică a imaginilor în optimizarea pentru motoarele de căutare

No Comments

Când evaluați structura și aspectul paginii, există o modalitate subtilă, dar strategică de a utiliza imaginile într-un mod adecvat pentru SEO (dincolo de etichetele ALT), care vă îmbunătățește clasarea căutării, permițându-vă în același timp să integrați mesajele de marketing necesare. Confuz? Să ne uităm la un exemplu:

Să presupunem că operați un site de călătorie și doriți să optimizați o anumită pagină pentru termenul „hotel Las Vegas”. Să presupunem că doriți să includeți și un mesaj de marketing atrăgător, cum ar fi „Rezervați acum și economisiți 20%!”. Sloganul menționat mai sus nu are text descriptiv, dar are caracteristici persuasive. Acestea fiind spuse, este posibil să doriți să plasați sloganul într-o imagine și expresia cheie (adică, hotelul Las Vegas) într-o etichetă de antet. Acest lucru pune accent pe termenul dorit, dar oferă totuși o oportunitate de marketing fără a compromite coerența cuvintelor cheie.

Cu alte cuvinte, imaginile sunt un loc minunat pentru a insera mesaje de marketing care nu au cuvintele cheie și expresiile necesare. Folosirea acestei tehnici va asigura că textul descriptiv este indexat, în timp ce mai puțin jargon de marketing este trecut cu vederea. Combinația de conținut bogat în cuvinte cheie și mesaje atrăgătoare va satisface ambele părți ale ecuației strategice.

When assessing page structure and layout, there is a subtle, yet strategic way to use images in an SEO-friendly manner (beyond ALT tags) that improves your search rank while allowing you to integrate the necessary marketing message(s). Confused? Let’s look at an example:

When assessing page structure and layout, there is a subtle, yet strategic way to use images in an SEO-friendly manner (beyond ALT tags) that improves your search rank while allowing you to integrate the necessary marketing message(s). Confused? Let’s look at an example:

Suppose you operate a travel site and you want to optimize a given page for the term “Las Vegas hotel”. Suppose that you also want to include an enticing marketing message such as “Book now and save 20%!”. The aforementioned tagline lacks descriptive text, but possesses persuasive characteristics. That being said, you may want to place the tagline in an image and the key phrase (i.e. Las Vegas hotel) in a header tag. This places emphasis on the desired term, yet still provides a marketing opportunity without compromising keyword consistency.

In other words, images are a great place to insert marketing messages that lack the necessary keywords and phrases. Leveraging this technique will ensure that descriptive text is indexed, while less marketing jargon is overlooked. The combination of keyword-rich content and enticing messaging will satisfy both sides of the strategic equation.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

    Leave a Comment

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.